paragraph
+48 722 104 155
+48 722 104 184
notariusz@biodrowicz.pl

Notariusz Katarzyna Biodrowicz

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł magistra), jak również szkoły prawniczej Chicago Kent College of Law – Illinois Institute of Technology (LLM) oraz wydziału prawa uniwersytetu City University of Hong Kong (LLM). Stypendystką International Criminal Law Network w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii z siedzibą w Hadze (szkolenie organizowane przy współpracy z Columbia Law School).

Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Katowicach odbyłam aplikację notarialną oraz pełniłam funkcję asesora notarialnego. Obecnie wraz z notariuszem Piotrem Domagałą prowadzę w ramach spółki cywilnej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Opolskiej 10.

Katarzyna Biodrowicz,
Notariusz

Notariusz Piotr Domagała

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Katowicach odbyłem aplikację notarialną oraz pełniłem funkcję asesora notarialnego a także zastępcy notarialnego.

Obecnie wraz z notariusz Katarzyną Biodrowicz prowadzę w ramach spółki cywilnej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Opolskiej 10.

Piotr Domagała,
Notariusz