paragraph
+48 722 104 155
+48 722 104 184
notariusz@biodrowicz.pl

Czynności Notarialne

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii Notarialnej należą:

 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
  • umów sprzedaży
  • umów przedwstępnych
  • umów deweloperskich
  • umów darowizny
  • umów zniesienia współwłasności
  • umów działu spadku
  • umów spółek prawa handlowego lub aktów inkorporacji
  • umów przeniesienia własności nieruchomości
  • umów zamiany
  • umów majątkowych małżeńskich
  • umów o podział majątku wspólnego
  • pełnomocnictw
  • aktów ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
  • testamentów
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:
  • sporządzanie poświadczeń /własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu/
  • sporządzanie protokołów /w tym m.in. protokołów zgromadzeń spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych/
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokument
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • doręczanie oświadczeń
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów