Notariusz
+48 722 104 155
+48 722 104 184
notariusz@biodrowicz.pl

Kancelaria Notarialna Katarzyna Biodrowicz Piotr Domagała spółka cywilna

ul. Opolska 10, 40-084 Katowice

tel. +48 722 104 155, +48 722 104 184
notariusz@biodrowicz.pl

Kancelaria Notarialna mieści się w centrum Katowic przy ulicy Opolskiej.

Kancelaria jako spółka cywilna działa od dnia 1 lutego 2015r.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. Usługi poza siedzibą oraz godzinami pracy Kancelarii są świadczone jedynie po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem.

Tytuł notariusza nadaje jego posiadaczowi status osoby publicznej, która zobligowana jest do świadczenia usług w formie czynności notarialnych. Do podstawowych obowiązków notariusza należy czuwanie nad należytym przebiegiem owych czynności oraz zabezpieczenie interesów osób, które są bezpośrednimi i pośrednimi uczestnikami prowadzonych czynności. Ponadto wszystkie czynności, których podejmuje się notariusz muszę być zgodne z literą obowiązującego prawa, a wszystkie informacje pozyskane w toku prowadzonych czynności notariusz winny jest zachować w tajemnicy.

Realizacja czynności notarialnych ma miejsce w siedzibie Kancelarii Notarialnej bądź w innym miejscu, jeśli wymaga tego charakter czynności lub też zachodzą okoliczności to usprawiedliwiające. Prowadzenie czynności poza kancelarią ma miejsce najczęściej w przypadku sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także gdy osoba będąca stroną czynności nie może stawić się w Kancelarii z uwagi na stan zdrowia.

Czynności notarialne prowadzone są w języku polskim, a na żądanie stron uczestniczących w czynnościach również w językach obcych, w obecności tłumacza przysięgłego. Notariusz zawsze udziela nieodpłatnych informacji oraz porad o świadczonej czynności prawnej, a w naszej kancelarii wszystkie wiadomości udzielane są również w języku angielskim i włoskim.